Winnaars Grote Prijs Jan Coldewey

 

1996

Duitse Staande Draadhaar

Guido v.d.Bruggenhoek

van voorjager/eigenaar J.W.ten Brinke

kwalificaties:

- Veldwedstrijd:  1e Uitmuntend / CACT

- Apporteerwedstrijd: 2e Zeer Goed

- Jachthondenproef:  B-diploma (73 punten)

- Zweetspoorproef: 3e Uitmuntend

- Exterieur:  Zeer Goed

Totaal 411 punten.

 

2002

Duitse Staande Draadhaar Altmaerkers Pico

van voorjager /eigenaar J. Tiecken

kwalificaties:

- Veldwedstrijd:  15 punten

- Apporteerwedstrijd:  Goed

- Jachthondenproef:  A-diploma (92 punten)

- Zweetspoorproef: 2e Zeer Goed

- Exterieur:  Uitmuntend

Totaal 332 punten

 

2006

Cesky Fousek Cirk z Tesinovskych Buku

van voorjager/eigenaar F.J. Voslar

kwalificaties:

- Veldwedstrijd:  3e Zeer Goed

- Apporteerwedstrijd:  Zeer Goed

- Jachthondenproef:  A-diploma (91 punten)

- Zweetspoorproef: Goed

- Exterieur:  Uitmuntend

Totaal 372 punten

 

2012

Cesky Fousek Easy Noa v.h. Roterink

van voorjager/eigenaar Ellis Olde Bolhaar

kwalificaties:

- Veldwedstrijd:  2e Zeer Goed

- Apporteerwedstrijd:  2e Goed

- Jachthondenproef:  Adiploma (86 punten)

- Zweetspoorproef:  Uitmuntend

- Exterieur:  Zeer Goed

Totaal 385 punten

 

2015

Duitse Staande Langhaar:

Indra v.d Osbroeksehoeve

van voorjager / eigenaar: Ludo van Gool

Kwalificaties:

- Veldwedstrijd: Goed

- Apporteerwedstrijd: geen kwalificatie

- Jachthondenproef: A diploma (90 pt)

- Zweetspoorproef: Uitm. RCACT

- Exterieur: Uitmuntend

Totaal: 343 punten

BEKERREGLEMENT "JAN COLDEWEY-TROFEE"

 

Art. 1. De "JAN COLDEWEY-TROFEE" is een massief zilveren schaal die in 2012 door de "Continentale" is aangeschaft ter gelegenheid van de vierde Grote Prijs Jan Coldewey, gehouden op 19 en 20 oktober 2012.

 

Art. 2. De "JAN COLDEWEY-TROFEE" vormt de inzet van de periodiek door de "Continentale" onder de naam Grote Prijs Jan Coldewey te organiseren meerkamp.

 

Art. 3. De "JAN COLDEWEY-TROFEE" wordt toegekend aan de winnaar van de meerkamp als bedoeld in art.2. De "JAN COLDEWEY-TROFEE" wordt toegekend aan de combinatie voorjager en hond.

 

Art. 4. Indien de "JAN COLDEWEY-TROFEE" door een combinatie, waarvan de voorjager op de morgen waarop de in art. 2 bedoelde meerkamp aanvangt, geen lid is van de "Continentale", alsook indien de voorjager in het buitenland woonachtig is, wordt de "JAN COLDEWEY-TROFEE" in bewaring gegeven aan de secretaris van de "Continentale" tenzij het bestuur anders besluit.

Art. 5. De naam van de winnende hond en van zijn voorjager, alsmede het jaartal, zullen door en op kosten van de "Continentale" worden gegraveerd in de plaat op de sokkel van de "JAN COLDEWEY-TROFEE". De namen van de honden en hun voorjagers die de voorgaande edities van de meerkamp hebben gewonnen, zijn op de plaat in de sokkel van de "JAN COLDEWEY-TROFEE" gegraveerd.

 

Art. 6. De "JAN COLDEWEY-TROFEE" is een eeuwigdurende wisseltrofee en blijft het permanente eigendom van de "Continentale".

De winnaar ontvangt de "JAN COLDEWEY-TROFEE" in bruikleen tot de eerstvolgende meerkamp als bedoeld in art. 2, doch niet langer dan voor de duur van drie jaren.

De winnaar is verplicht als een "goed huisvader" voor de "JAN COLDEWEY-TROFEE" zorg te dragen en deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico's waartegen gebruikelijk wordt verzekerd.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de vereniging, gehouden te Well op 4 maart 2013.