evenementen

Typisch Continentale 2020 !

Corona en de Continentale


In navolging op de maatregelen die door de regering zijn genomen omtrent het Coronavirus, zijn alle evenementen afgelast.

De gehele planning is dus geannuleerd!

Een nieuwe periode heeft weer nieuwe kansen, die u hier kunt lezen, zodra bekend.

Koppelwedstrijd Voorbereiding Naast het organiseren van een koppelwedstrijd, organiseert de Continentale Staande Honden Vereeniging een voorbereiding voor staande honden en hun voorjagers die aan koppelwedstrijden willen deelnemen.

In samenwerking met jachthouder David Luteijn organiseert de Continentale een Koppelwedstrijd Voorbereiding in de velden van Zuidzande.

Wij willen u onderstaand bieden:


Koppelwedstrijd Voorbereiding.        A F G E L A S T

Op zondag 15 maart aanstaande wordt onder begeleiding van twee officiële keurmeesters de Koppelwedstrijd Voorbereiding gestart. 

De inschrijving staat open voor continentale staande honden en bij ruimte kunnen Britse staande honden tevens deelnemen.

Op deze dag is plaats voor maximaal 20 combinaties.

De koppels worden ingedeeld naar inzicht van de keurmeesters.

Een belangrijk aspect in de koppel is dat de honden zich heel sociaal naar elkaar gedragen en elkaar niet hinderen.

Van u wordt verwacht het reglement voor de koppelwedstrijden vanuit het AVR gelezen te hebben, dit staat in het supplement Staande honden.

Gestart wordt met een kort theorie gedeelte waarbij vragen gesteld kunnen worden. Hierna wordt in het veld verdere uitleg en feedback aan de deelnemers gegeven.

De kosten voor deze dag zijn €40,= voor leden en voor niet leden* €50,=.

Deelname zonder hond is ook mogelijk, hiervoor wordt een bijdrage van €10,= voor leden en €20,= voor niet leden* gevraagd.


Voor inschrijven voor de Koppelwedstrijd Voorbereiding of bij vragen:


Heeft u vragen over bovenstaande en/of dat u met of zonder uw hond wilt deelnemen aan de Koppelwedstrijd Voorbereiding stuur dan een e-mail voor 29 februari ’20 naar: secretaris@continentale.nl

Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer, het ras, de leeftijd van uw hond en/of uw vraag.

Wanneer de training vol is dan sluit de inschrijving.


*De Koppelwedstrijd Voorbereiding is een ledenservice vanuit de Continentale, de extra €10,= inschrijfgeld voor niet leden is de betaling voor een jaar lidmaatschap bij de Continentale Staande Honden Vereeniging.

Talentenjacht en Veldwerkbegeleiding

voor jonge Continentale Staande honden


De Continentale Staande Honden Vereeniging wil graag bijdragen in het begeleiden en verder ontwikkelen van talentvolle jonge staande honden en hun voorjagers (dit speciaal voor deelname aan de veldwedstrijden).


Het voorstaan is een kenmerkende kwaliteit van de continentale staande hond waarin deze zich onderscheiden van andere jachthonden. Deze eigenschap behouden en indien mogelijk verbeteren is nodig om de kwaliteit van de diverse rassen te waarborgen. Veldwedstrijden zijn bij uitstek geschikt om de kwaliteiten te beoordelen en te vergelijken. 

Het uiteindelijk doel is selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal ten einde een bijdrage te leveren tot het in stand houden en verbeteren van de verschillende staande jachthondenrassen.


In samenwerking met jachthouder David Luteijn, gaat de Continentale op zoek naar veldwerktalenten op het gebied van het werken voor het schot in de velden van Zuidzande.

Wij kunnen u onderstaande bieden:


Talentenjacht

Op zondag 16 en 23 februari wordt onder begeleiding van twee keurmeesters de zoektocht gestart. 

Deelname staat open voor continentale staande honden met een maximale leeftijd van 24 maanden bij aanvang van het voorjaarsveldwedstrijd seizoen (15 februari).

Per dag kunnen ongeveer 20 honden deelnemen. 

Gestart wordt met een kort theorie gedeelte, waarna in het veld verdere uitleg en feedback aan de deelnemers gegeven zal worden. Tijdens deze Talentenjacht kan u een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan de Veldwerkbegeleiding, zie onderstaand.

De kosten voor deze dag zijn €40,= voor leden en €50,= voor niet leden*.


Veldwerkbegeleiding

De honden die met hun voorjagers die uitgenodigd zijn kunnen deelnemen aan de Veldwerkbegeleiding. De veldwerkbegeleiding wordt op maat in een kleine groep gehouden door keurmeesters, de data hiervoor volgen. 

De prijs per hond voor deze extra begeleiding zal €85,= per dag bedragen.


Voor het inschrijven voor de Talentenjacht of bij vragen:


Heeft u vragen over bovenstaande en/of denkt u in uw continentale staande hond een talent voor het veldwerk te hebben stuur dan vóór 10 februari ‘20 een e-mail naar: secretaris@continentale.nl

Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer, het ras, de leeftijd van uw hond en uw voorkeur voor datum van deelname aan de talentenjacht en/of uw vraag.

Indien u beide data beschikbaar bent wordt u voor één dag ingedeeld.


*De Talentenjacht en de Veldwerkbegeleiding is een ledenservice vanuit de Continentale, de extra €10,= inschrijfgeld voor niet leden voor de Talentenjacht is de betaling voor een jaar lidmaatschap bij de Continentale Staande Honden Vereeniging.

Betalingen:IBAN : NL20 INGB 0003 956096

BIC : INGBNL2A 

t.n.v. De Continentale 

 

Inschrijving is mogelijk, doch uitsluitend via de ORWEJA website.

Volg de instructies op de ORWEJA website

AGENDA

 

in verband met het Corona-virus zijn alle verdere wedstrijden en evenementen dit voorjaar afgelast.

inschrijving k.v.k. 40533855