SJP

De Standaard Jachthondenproef is een op de jachtpraktijk gerichte kunstmatige proef die bestaat uit drie gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven en zeven gestandaardiseerde apporteerproeven. 


De inrichting van de proeven, de beoordeling en de diplomering zijn geheel overeenkomstig de betreffende bepalingen van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven van ORWEJA.


Voor de Grote Prijs Jan Coldewey geldt echter de uitzondering dat de proeven I (dirigeerproef te land) en J (apport van verre loper over breed water) ook worden afgelegd indien niet is voldaan aan de vereisten van artikel A.21 van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven.

Standaard Jachthonden Proef

AGENDA

 

30 augustus,  Zuidzande

Instructie Koppelwedstrijd


3 september, Zeeuws Vlaanderen

Apporteerwedstrijd duiven


18 september, Zuidzande

Jeugd wedstrijd ABC


25 september, Tholen

Jeugd wedstrijd I.B


26 september, Zuidzande

CACIT Koppel - I.B


2 oktober, Abbenes

CAC solo, II.C


inschrijving k.v.k. 40533855