2012

In Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië kent men twee-daagse evenementen waarbij de honden worden beproefd op alle denkbare facetten van veldwerk, boswerk, en waterwerk. Zo ongeveer alles wat een Continentale Staande Hond kan tegenkomen in zijn leven als werkende jachthond krijgt hij in die twee dagen voor zijn kiezen. In Nederland kende men dergelijke wedstrijden niet. Voor de verschillende 'vakken' of 'disciplines' zijn er gespecialiseerde wedstrijden en daarop ingestelde aparte reglementen: voor veldwedstrijden op veerwild, apporteerproeven en apporteerwedstrijden, zweetspoorproeven. Dat is nog steeds zo, met één utzondering.


Initiatief van de Continentale Staande Honden Vereeniging...


In het jaar 1896 werd de 'Nederlandsche Duitse Staande Honden Club' opgericht, en het jaar daarop werd een eerste veldwedstrijd gehouden. In 1933 wordt de naam gewijzigd naar 'Continentale Staande Honden Vereeniging', en worden Britse Staande Honden niet, maar nu wel zuidelijke Continentale Staande Honden ook formeel tot wedstrijden toegelaten (een eerste Breton deed al mee in 1927).


Ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan


In 1996 bestond deze oudste jachthondenvereniging van Nederland dus 100 jaar. Dat moest gevierd worden! Voortbordurend op de visie van Coldewey, stelde zijn opvolger, voorzitter Pieter Rooyakkers Jr., voor om een vijfkamp te organiseren, helemaal volgens de ORWEJA regels, maar gecomprimeerd in twee dagen. De vijfkamp zou bestaan uit een najaarsveldwedstrijd, een apporteerwedstrijd ter drijfjacht, een zweetspoorproef, een KNJV Jachthondenproef en een exterieurbeoordeling. Deze eerste veelzijdigheidswedstrijd voor CSJ's in Nederland werd op indrukwekkende wijze gewonnen door J.W. ten Brinke met de Duitse Staande Draadhaar Guido vd Bruggenhoek.Gezien het grote succes werd besloten om de 5 jaar deze wedstrijd te houden.


In 2001 heerste echter de MKZ (mond en klauwzeer) crisis, zodat de Grote Prijs Jan Coldewey een jaar werd opgeschoven. In 2002 werd 'de Coldewey' door J. Tiecken met Altmaerkers Pico (weer een Duitse Staande Draadhaar) gewonnen.In 2006 was het de combinatie F.J. Voslar met Cirk z Tesinovskych buku (Cesky Fousek) die de Coldewey trofee aan het einde van 2 dagen hard werken in ontvangst mocht nemen. Deze uitstekende combinatie eindigde reeds een jaar daarvoor als eerste op een tweedaagse Tsjechische proef. In 2011 kon de wedstrijd geen doorgang vinden, maar nu, 2012, is het weer zover. Gelukkig!


Artikel van Johan Kraay, 2012

Krachtmeting voor veelzijdige Continentale Staande Jachthonden

 

Het voordeel van een Continentale Staande Jachthond (CSJ) is dat een jager kan volstaan met één hond voor al de verschillende jachtsituaties die hij meemaakt. Deze honden doen het prima op de eenden- en de duivenjacht. Volle hazen en vette ganzen worden over grote afstand binnengebracht. Een zware vos hoeft geen probleem te zijn; soms komt die zelfs onbeschoten binnen; veel CSJ's zijn daar scherp genoeg voor. Een bietenveld met fazanten is voor een Continentale een hondenhemel op aarde. Een verwond stuk grof wild kan via zweet- of spoorwerk aan de lange lijn worden opgespoord.

 

De Continentale Staande Honden zijn dus veelzijdige jachthonden. Dat wordt ook jaarlijks bewezen. Ze zijn ruim vertegenwoordigd op KNJV Jachthondenproeven en MAP's. Bijna alle Continentale jachthondenrassen presteren zeer goed op veldwedstrijden in voor- en najaar. Regelmatig worden er met Continentale Staande Honden successen geboekt bij zweetspoorproeven. De apporteerwedstrijden ter drijfjacht zijn een kolfje naar de hand van Continentalen, en de Nimrod werd bijna net zo vaak gewonnen door een Continentale Staande als door een Retriever.

 

Juist omdat de Continentalen deze veelzijdigheid genetisch meegekregen hebben, en omdat daar zo lang op geselecteerd is, zijn deze rassen zeer sociaal, en over het algemeen gemakkelijk te trainen. Hun karakter, temperament, intelligentie en werkwil stellen ze in staat om zich snel aan te passen aan wisselende omstandigheden, en om te schakelen naar een andere discipline zodra de situatie dat vereist. Hierin is de CSJ uniek. Daarom ook is de jager zo gelukkig met zijn CSJ. Jan Coldewey had helemaal gelijk toen hij sprak van deze honden als 'de ideale hond voor de jager'. Deze uitspraak van de toenmalige voorzitter, later ere-voorzitter van de Continentale Staande Honden Vereeniging zullen we het komende jaar nog vaak geciteerd horen. Daarom toch maar even het hele citaat: "De ideale hond voor de jager is een hond die als staande hond functioneert vóór het schot, het wild vindt ná het schot, die het spoor kan volgen bij de nazoek op grofwild, voldoet aan de eisen van dressuur en africhting en over een fraai exterieur beschikt." Wat wij, als jagers, graag willen is een redelijke garantie dat onze volgende hond dat ideaal ook weer benadert. In het buitenland wordt deze veelzijdigheid erkend, hoog gewaardeerd en met toewijding gestimuleerd.

2012 : artikel en foto's

AGENDA

 

30 augustus,  Zuidzande

Instructie Koppelwedstrijd


3 september, Zeeuws Vlaanderen

Apporteerwedstrijd duiven


18 september, Zuidzande

Jeugd wedstrijd ABC


25 september, Tholen

Jeugd wedstrijd I.B


26 september, Zuidzande

CACIT Koppel - I.B


2 oktober, Abbenes

CAC solo, II.C


inschrijving k.v.k. 40533855