wedstrijden

Wedstrijdplanning 2018


CAC Apporteerwedstrijd op de ochtendtrek van eenden


27 augustus 2018, Dinteloord


Wij konden een prachtige veldwedstrijd  houden, met veel eenden en prachtige kansen, maar met intens slecht hondenwerk.

Wij zijn daarover buitengewoon bedroefd.

De honden waren simpelweg niet opgeleid en deelnemers wisten onvoldoende wat zij en de hond moeten kunnen.

Kennis van de jacht is essentieel.

Je begrijpt niets van je jachthond als je geen kennis hebt van hoe wild zich gedraagt, hoe het verloop van de jacht is en wat de hond moet kunnen. Kennis van het wild en hoe de hond met (zo nodig: aangeschoten) wild moet omgaan is essentieel.


Van de 7 deelnemende honden moesten er 7 geëlimineerd worden!!!


Als nog onze excuses aan de geweldige gastheren.

Meervoudige Apporteer Proef


dinsdag 11 september 2018

 

De Continentale is in de gelegenheid om te participeren in de MAP, georganiseerd door vijf continentale staande hondenverenigingen, Epagneul Breton, Cesky Fousek, Griffon Korthals, Vizsla en Continentale, de MAP van de 5 continentalen.

Plaats: Crobsche Waard te Haaften

Inschrijving: via My Orweja

 

Inschrijving open voor alle continentale staande honden.

De organiserende rasverenigingen kunnen tot de dertigste dag na opening van de inschrijving voorrang verlenen aan honden waarvan de eigenaar lid is van die betreffende rasvereniging.

Overigens is de volgorde van inschrijving als ook de ontvangst van het inschrijfgeld op rekening van de organisatie bepalend.

Leden van de organiserende verenigingen krijgen reductie op het inschrijfgeld voor deze MAP.

FTC-bulletin 2018-01


aanpassing AVR - supplement staanden honden

 

Vanuit de JWR is het voorstel gekomen de novice veldwedstrijden voor staande honden te laten vervallen en de leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden uit te breiden naar 30 maanden (bij aanvang van het seizoen) en dit in het najaar van 2018 te laten ingaan. Note: Honden die hebben meegedaan open klas wedstrijden worden niet meer toegelaten in de jeugd.

 

Daartoe zal het algemeen deel van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (artikel III.3 en 4) bij de totale integrale herziening worden aangepast.

 

Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Artikel II.8 wordt hiertoe gewijzigd.

 

Artikel II.8

De staande hond moet het in het aangewezen veld aanwezige wild, vinden en voorstaan. Eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting (EL of GPT).

 

De inhoud van dit bulletin is tijdens de vergadering van 28 juni 2018 geaccordeerd door de Commissie Jachthonden en de vertegenwoordigers van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en het Landelijk bestuur van de Jagersvereniging.

______________________________________________________________

 

In dit bulletin staat nog niet dat er nu een eigen reglement voor Apporteerwedstrijden is,

een voor retrievers en een voor staande honden. Dat verschilt nu dus op onderdelen.

 

Voor de nieuwste reglementen en bovengenoemde veranderingen verwijzen wij u naar de website van ORWEJA.

Betalingen:IBAN : NL20 INGB 0003 956096

BIC : INGBNL2A 

t.n.v. De Continentale 

 

Inschrijving is pas mogelijk na definitieve bekendmaking  en uitsluitend via de ORWEJA website.

Volg de instructies op de ORWEJA website!

Standaard Jachthonden Proef


4 augustus 2018, Haaften

 

De Continentale, in samenwerking met de Engelse Springer Spaniel Club Nederland, de Welsch Springer Spaniël Club Nederland en de Nederlandse Spaniël Club is gehouden op de “Crobsche Waard” bij Haaften.

Het waren tropische omstandigheden!


Ingeschreven hadden 60 honden, maar daadwerkelijk namen er 48 honden deel.


De volledige uitslag van onderdelen en deelnemers kunt u op de site van Orweja bekijken.


Gezien de prettige samenwerking met de Spaniël verenigingen is  het zeer waarschijnlijk dat deze samenwerking volgend jaar wel vervolg krijgt.


Geen diploma : 11 (23%)


C diploma : 10 (21%)


B diploma : 25 (52%)


A diploma : 1 (2%)


Diskwalificatie : 1 (2%)


Totaal deelname : 48 (100%)

 

 

AGENDA


Standaard Jachthonden Proef

4 augustus 2018, Crobsche Waard, Haaften


 MAP met de 5 continentalen

dinsdag 11 september 2018 Crobsche Waard, Haaften


19 en 20 oktober GPJC !


Bestuur


W.J.D. Baron van Tuyll van Serooskerken

voorzitter


G.J. van der Valk - secretaris


J.J.M. ten Berge - penningmeester


J.P.M. Waltmans, vice-voorzitter


J.P.T.  Verwimp

inschrijving k.v.k. 40533855