wedstrijden

Wedstrijdplanning 2019

FTC-bulletin 2018-01

aanpassing AVR - supplement staanden honden

 

Vanuit de JWR is het voorstel gekomen de novice veldwedstrijden voor staande honden te laten vervallen en de leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden uit te breiden naar 30 maanden (bij aanvang van het seizoen) en dit in het najaar van 2018 te laten ingaan. Note: Honden die hebben meegedaan open klas wedstrijden worden niet meer toegelaten in de jeugd.

 

Daartoe zal het algemeen deel van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (artikel III.3 en 4) bij de totale integrale herziening worden aangepast.

 

Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Artikel II.8 wordt hiertoe gewijzigd.

 

Artikel II.8

De staande hond moet het in het aangewezen veld aanwezige wild, vinden en voorstaan. Eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting (EL of GPT).

 

De inhoud van dit bulletin is tijdens de vergadering van 28 juni 2018 geaccordeerd door de Commissie Jachthonden en de vertegenwoordigers van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en het Landelijk bestuur van de Jagersvereniging.

______________________________________________________________

 

In dit bulletin staat nog niet dat er nu een eigen reglement voor Apporteerwedstrijden is,

een voor retrievers en een voor staande honden. Dat verschilt nu dus op onderdelen.

 

Voor de nieuwste reglementen en bovengenoemde veranderingen verwijzen wij u naar de website van ORWEJA.

Uitslagen voorjaar 2019


8 maart 2019, Evergem B

CACIT voorjaars veldwedstrijd Cont.I

Ingeschreven: 13 honden, deelgenomen: 10 honden.

Keurmeesters: Freddy Indekeu en Sjaak Bolle.

Geen kwalificaties behaald, ondanks het feit dat er wel patrijzen in de velden  aanwezig waren.

De Mazel wisselbeker, voor de beste hond op de voorjaarsveldwedstrijden van de Continentale, is dit jaar niet uitgereikt.

 

15 april 2019, Zuidzande, Zeeuwsvlaanderen

Jeugdwedstrijd

Jachtveld voor deze wedstrijd beschikbaar gesteld door David Luteijn.

Onder goede weersomstandigheden met ruim voldoende patrijzen en fazanten konden we een jeugdveldwedstrijd houden.

Ingeschreven: 18 honden van rubriek B van het AVR.

Deelgenomen: 12 honden

Uitslag:

1e G : Nervi Ruisseau de Bétail, Epagneul Breton, eigenaar/voorjager: Bart van Heynsbergen

2e G: Lady (Jessie), Duitse Staande Draadhaar, eigenaar/voorjager: Bertwin Elshof.

Programma zomer 2019:

 

3 augustus

Standaard jachthonden proef (SJP) in samenwerking met de Spaniel verenigingen.

Plaats: Crobsche Waard te Haaften.


10 september

Meervoudige apporteer proef (MAP) in samenwerking met Griffon, Cesky Fousek, Vizsla en Epagneul Breton.

Plaats: Crobsche Waard te Haaften.

Veldwedstrijden najaar 2019 


Dankzij de welwillende medewerking van de desbetreffende jachthouders zijn wij in de gelegenheid de volgende veldwedstrijden voor het najaar 2019 te organiseren.


per 1 juli 2019

kampioenschaps apporteerwedstrijd op vogels die zijn aangewezen in een ontheffing, de eendentrek, West-Brabant, CAC rubriek B en C


per 1 juli 2019

kampioenschaps apporteerwedstrijd op vogels die zijn aangewezen in een ontheffing, de duiventrek, Zuid-Holland, CAC, rubriek B en C


17 augustus 2019

Basis Veldwerk Test, Abbenes, Rubriek A, B en C


20 september 2019

jeugd veldwedstrijd, Rubriek B, Zuidzande, Honden met een BVT en/of een jeugdkwalificatie hebben voorrang bij deelname


27 september 2019

jeugd veldwedstrijd, Rubriek B, Tholen, Honden met een BVT en/of een jeugdkwalificatie hebben voorrang bij deelname


4 oktober 2019

Kampioenschaps najaarsveldwedstrijd CACT,

Rubriek C, Abbenes


12 oktober 2019

Trofee Pieter Rooijakkers, CACT en jeugd, Rubriek  A, B en C, alleen op uitnodiging door het Field Trail Comité (FTC).


Aanmelden voor de veldwedstrijden uitsluitend via MyORWEJA, behalve voor de Trofee Pieter Rooijakkers.

Betalingen:IBAN : NL20 INGB 0003 956096

BIC : INGBNL2A 

t.n.v. De Continentale 

 

Inschrijving is mogelijk, doch uitsluitend via de ORWEJA website.

Volg de instructies op de ORWEJA website!

AGENDA

 

per 1 juli 2019

CACT apporteerwedstrijd op eendentrek, West-Brabant, rubr. B - C


CACT apporteerwedstrijd op duiventrek, Zuid-Holland, rubr B -C


17 augustus 2019

Basis Veldwerk Test, Abbenes, rubriek A, B en C


20 september 2019 

Jeugd veldwedstrijd, rubr. B, Zuidzande


27 september 2019

Jeugd veldwedstrijd, rubr. B, Tholen


4 oktober 2019 

CACT najaarsveldwedstrijd, rubr. C, Abbenes


12 oktober 2019 

Trofee Pieter Rooijakkers, CACT en jeugd

Bestuur

 

W.J.D. Baron van Tuyll van Serooskerken

voorzitter


mw H.W. Rodenburg - secretaris


J.J.M. ten Berge - penningmeester


copyright De Continentale Staande Honden vereeniging - alle rechten voorbehouden

inschrijving k.v.k. 40533855