De Continentale is opgericht in 1896 en is daarmee de oudste van alle erkende rasverenigingen voor jachthonden in Nederland. De vereniging heeft als belangrijkste doelen: het behoud van de specifieke jachteigenschappen van de verschillende continentale staande hondenrassen en de bevordering van het contact tussen jagers, fokkers en andere liefhebbers van deze rassen.

Natuurlijk heeft de vereniging ook aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de honden. Daarom is een fokreglement (VFR) vastgesteld, dat in 2013 door de Raad van Beheer is geaccordeerd. Het behoud van de jachthond en het contact met jagers zijn doelen die bij de Continentale, altijd al, heel hoog in het vaandel hebben gestaan.

Daarom organiseert de Continentale jaarlijks veldwedstrijden, in het voorjaar op patrijzen en na 1 april ook op fazanten, en in het najaar op patrijzen en fazanten. Daarbij is het de primaire taak dat van alle staande honden het zoeken, vinden en voorstaan van veerwild in de rasspecifieke stijl zo goed kan worden beoordeeld. Ook worden apporteerwedstrijden en zweetspoorproeven gehouden en – zo mogelijk – eens in de drie jaar de Grote Prijs Jan Coldewey, een meerkamp met bovendien standaard jachthonden proeven en een exterieurbeoordeling, een ware veelzijdigheidsproef.

De vereniging heeft de Koninklijke Erepenning toegekend gekregen. Deze erepenning is het symbool van het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van onze vereniging. De uitreiking van deze erepenning vond plaats op 17 september 2021, door de Commissaris van de Koning in Zeeland, de heer Drs. J.M.M. (Han) Polman, aan onze voorzitter, W.J.D. Baron van Tuyll van Serooskerken. De Commissaris van de Koning ging in zijn toespraak in op de rijke geschiedenis van de vereniging en het vele vrijwilligerswerk dat nodig is om de vereniging draaiende te houden. De vereniging is nu gerechtigd om de Koninklijke Erepenning te vermelden op haar openbare uitingen.

Recente berichten

Grote Prijs Jan Coldewey 2022
26 Juni 2022

In 2022 zal de Continentale  Staande honden Vereeniging opnieuw de Grote...

EREPENNING
9 Februari 2022

De Continentale Staande Honden Vereeniging bestaat 125 jaar. Onze vereniging ...

Wedstrijdverslag 2019
8 Februari 2022

Aankomende evenementen

Grote Prijs Jan Coldewey

Zuidwest Nederland

2 September 2022