De wedstrijden zijn gereglementeerd door ORWEJA, welke zijn vastgelegd in het Algemeen
Veldwedstrijd Reglement (AVR) en het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven (ARJP) beide zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat van ORWEJA.
De founders van ORWEJA zijn de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging.
Informatie is te vinden op de volgende website: ORWEJA.NL
De ambtelijke secretaris is te bereiken met het e-mailadres: orweja@gmail.com