De Continentale kent vier prestigieuze wisselbekers

Reglementswijziging per 2 mei 2019

Gedurende de Algemene Ledenvergadering van 2 mei 2019 is besloten om het reglement voor zowel de Mazel-wisselbeker als de Heinsberg-coupe te wijzigen in het soort veldwedstrijd, te weten een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd.

Dat doet het historisch gegroeide prestige van deze bekers meer recht.

1) Wijziging in de MAZEL-WISSELBEKER onder Art. 2.:

Art. 2. De “MAZEL-WISSELBEKER” vormt de inzet voor de jaarlijks door de “Continentale” te organiseren (internationale) kampioenschaps voorjaarsveldwedstrijd(en).

2) Wijziging in de “HEINSBERG-COUPE” onder Art. 2.:

Art. 2. De “HEINSBERG-COUPE” vormt de inzet voor de jaarlijks door de “Continentale” te organiseren (internationale) kampioenschaps najaarsveldwedstrijd(en).