BEKERREGLEMENT “HEINSBERG -COUPE”

Art. 1. De “HEINSBERG -COUPE” is een massief zilveren beker, die aan de “Continentale” werd geschonken door de Voorzitter van de vereniging, de heer C.J. Coldewey te Epse, ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de “Continentale” in 1986.

Art. 2. De “HEINSBERG-COUPE” vormt de inzet voor de jaarlijks door de “Continentale” te organiseren (internationale) kampioenschaps najaarsveldwedstrijd(en).

Art. 3. De “HEINSBERG-COUPE” wordt toegekend aan de winnaar van de veldwedstrijd(en) als bedoeld in art. 2, mits deze ten minste één maal minimaal de kwalificatie Zeer Goed heeft behaald tijdens deze wedstrijd(en). Wanneer, over meerdere wedstrijden gerekend, combinaties gelijk eindigen, zal de uitslag van de laatst gehouden wedstrijd bepalend zijn voor de eindklassering. De “HEINSBERG-COUPE” wordt toegekend aan de combinatie voorjager en hond.

Art. 4. Indien de “HEINSBERG-COUPE” door een combinatie, waarvan de voorjager op de morgen waarop de laatste van de in art. 2 bedoelde wedstrijd(en) aanvangt, geen lid is van de “Continentale”, alsook indien de voorjager in het buitenland woonachtig is, wordt de “HEINSBERG-COUPE” in bewaring gegeven aan de secretaris van de “Continentale”, tenzij het bestuur anders besluit.

Art. 5. De naam van de winnende hond en van zijn voorjager, alsmede het jaartal, zullen door en op kosten van de “Continentale” worden gegraveerd in de plaat op de sokkel van de “HEINSBERG-COUPE”.

Art. 6. De “HEINSBERG-COUPE” is een eeuwigdurende wisseltrofee en blijft het permanente eigendom van de “Continentale”. De winnaar ontvangt de “HEINSBERG-COUPE” in bruikleen tot de eerstvolgende wedstrijd(en) als bedoeld in art. 2, doch niet langer dan voor de duur van één jaar. De winnaar is verplicht als een “goed huisvader” voor de “HEINSBERG-COUPE” zorg te dragen en deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s waartegen gebruikelijk wordt verzekerd.

Art. 7. Indien de “Continentale” in enig jaar geen wedstrijd(en) als bedoeld in art. 2 organiseert of indien er geen winnaar is van de “HEINSBERG-COUPE”, dan zal deze niet worden uitgereikt, maar in dat betreffende jaar worden bewaard door de secretaris van de “Continentale”. De in art. 5 genoemde gravure zal in dat geval bestaan uit het betreffende jaartal gevolgd door de woorden: “NIET UITGEREIKT”.

1986 1e U + CACT : AXEL v.h. AXELSE – Duitse staande Korthaar

J. van Cadsand – Wieringerwerf – 17 oktober

J.J. Gerretsen en P.L.M.J. Rooijakkers.

1987 1e U + CACT : KING v.d. KREPPELSEHEIDE – Duitse staande Langhaar

M.A.F. Carbijn – Wieringerwerf – 16 oktober

J.J. Gerretsen en P.L.M.J. Rooijakkers.

1988 1e Z.G.  : DOCUS v.d. KREPPELSEHEIDE – Duitse Staande Langhaar

M.A.F. Carbijn – Wieringerwerf – 19 oktober

P.W. Bahlke en P.L.M.J. Rooijakkers.

1989 1e U + CACT : VITESSA van KRUIJSHEIM – Duitse Staande Korthaar

Joh. Kruijsbeek – Wieringerwerf – 16 oktober

D.J. Brukker en P.L.M.J. Rooijakkers.

1990 1e U + CACT : HEIOORD’S DRAGON – Duitse Staande Draadhaar

Jac. Bolle – Wieringerwerf – 18 oktober

P.W. Bahlke en D.J. Brukker.

1991 1e Z.G.  : ASTOR del CHISOLA – Duitse Staande draadhaar

M.A.F. Carbijn – Wieringerwerf – 17 oktober

J.J. Gerretsen en P.L.M.J. Rooijakkers.

1992 1e Z.G.  : ASTOR del CHISOLA – Duitse Staande Draadhaar

M.A.F. Carbijn – Wieringerwerf – 15 oktober

J.J. Gerretsen, H. Dijkstra, P.L.M.J. Rooijakkers en G.J. Scheffer

1993 niet uitgereikt

1994 1e U + CACIT : IGOR v.d. KREPPELSEHEIDE – Duitse Staande Langhaar

M.A.F. Carbijn – Bant (N.O.P.) – 1 oktober

H. Dijkstra, J.N. Kugel, P.L.M.J. Rooijakkers en G.J. Scheffer

1995 1e U + CACIT : IGOR v.d. KREPPELSEHEIDE – Duitse Staande Langhaar

M.A.F. Carbijn – Bant (N.O.P.) – 17 oktober

P.L.M.J. Rooijakkers en G.J. Scheffer.

1996 !e U + CACT : GUIDO v.d. BRUGGENHOEK – Duitse Staande Draadhaar

J.W. ten Brinke – Bant (N.O.P.) – 19 oktober

J.J. Gerretsen en H. Dijkstra.

1997 1e Z.G.  : STEFFIE – Duitse Staande Draadhaar

H.H. de Roos – Bant (N.O.P.) – 17 oktober

P.L.M.J. Rooijakkers en G.J. Scheffer.

1998 1e U + CACIT : IGOR van de KREPPELSEHEIDE – Duitse staande Langhaar

M.A.F. Carbijn – Bant (N.O.P.) – 16 oktober

P.L.M.J. Rooijakkers en G.J. Scheffer

1999 1e Z.G.  : De WINDE’S MAXIME – Epagneul Breton

A.J. Bayens – Bant (N.O.P.) – 22 oktober

P.L.M.J. Rooijakkers en G.J. Scheffer

2000 2de CQN  : ROMY van ’t TERSCHURENDAL – Duitse Staande Draadhaar

J.A.E. de Dobbelaere – Bant (N.O.P.) – 20 oktober

P.L.M.J. Rooijakkers en G.J. Scheffer

2001 niet uitgereikt ivm. MKZ.

2002 1ste Z.G.  : De WINDE’s MATHIJS – Epagneul Breton

J.F.J.T. Rooijakkers – Ossendrecht – 18 en 19 oktober Grote Prijs Jan Coldewey.

J.W. ten Brinke en W. Jetten

2003 niet uitgereikt 2

004 1ste U CACIT: ANKA van de KRUIDENWIJK – Duitse Staande Korthaar

G. v.d. Poel – Ossendrecht – 28 september 2004

P.L.M.J. Rooijakkers en G.J. Scheffer

2005 1 U: WINSTON van de KREPPELSE HEIDE – Duitse Staande Langhaar

J. Bolle – Ossendrecht – 27 september –

G.J. Scheffer en C.B. Woets

2006 1 U CACT: DE WINDE’S QUITTE OU DOUBLE – Epagneul Breton

J. Rooijakkers – Grote Prijs Jan Coldewey 2006 Z/W.Nederland – 16 en 17 oktober

F. Textor, G.J. Scheffer en J.W. ten Brinke

2007 1 U: ZANAYA BRIO – Epagneul Breton

J. van Cadsand – Ossendrecht- 29 september 2007

W. Jetten

2008, 2009, 2010 en 2011 niet uitgereikt, geen najaarsveldwedstrijd georganiseerd door de Continentale

Deze beker werd voor het eerst door de schenker, de toenmalige voorzitter van de “Continentale”, de heer C.J. Coldewey te Epse, uitgereikt op 17 oktober 1986 te Wieringerwerf ter gelegenheid van de jubileumveldwedstrijd waarmee het 90-jarig bestaan van de “Continentale” werd gevierd.

De heer C.J. Coldewey trof de beker aan in de catalogus van een veiling te Amsterdam, kocht deze beker en schonk hem aan de “Continentale”.

De beker werd gemaakt in Sheffield in 1903 van le gehalte massief zilver. Hij weegt 750 gram.

Op de beker is een klaverblad gegraveerd, waarin 4 initialen: B. (Piet Blom), d.W. (Bram Dudok de Wit), C. (Stephan Creutz) en v.d.V. (Gerard van der Vliet). Dit waren de leden van de Jachtcombinatie Heinsberg.

In 1900 werd door Piet Blom de “Heinsberg-jachtcombinatie” opgericht. Het jachtveld “Heinsberg” ligt in Duitsland, vlak over de grens bij Roermond.  Tot 1914 jaagden er behalve de bovengenoemde personen behorende tot het “klaverblad”, ook de duinjagers Favauge, Piet Quarles van Ufford en diens broer Willy.  Uit de mond van deze laatste is de geschiedenis van de beker opgetekend.Gedurende de oorlog van 1914-1918 werd er niet gejaagd.

Na 1918 jaagden er Engelse en Belgische officieren van het bezettingsleger. Het was te danken aan de Belgische gezant in Nederland, de Prins de Ligny, dat de Nederlanders de jacht weer terugkregen.

Na de 1918 jaagden er o.a. ook Paul van Limburg Stirum en Edgar Michiels van Verduinen. Het 40-jarig bestaan van de “Heinsberg-jachtcombinatie” werd in 1940 gevierd, waarbij o.a. Favauge aanwezig was.  In dat zelfde jaar moest de combinatie de jacht staken wegens het uitbreken van de oorlog.

Na de capitulatie in 1945 werd de jachtcombinatie niet opnieuw opgericht.Heinsberg was een beroemde patrijzenjacht, tevens een keteljacht op hazen. In het begin van deze eeuw werd er per trein vanuit Amsterdam naar Roermond gereisd in een speciaal voor het jachtgezelschap gehuurde salonwagen.  In Roermond werd de reis voortgezet per paardenkoets naar Heinsberg. De reden van het bestaan van de Heinsberg-coupe is niet bekend, maar het is duidelijk, dat de 4 heren van het “klaverblad” er mee te maken hebben gehad.

2012  1U CACIT : FALCO v.h. PATRIJZENVELD – Epagneul Breton

M.A.F. Carbijn – Breskens  22 september 2012

 T. Slager en L. Beerden

2013  1U CACIT : DOUCHI RUISSEAU DE BÉTAIL, Epagneul Breton

Bart v. Heynsbergen – Breskens 21 september 2013

Ton Slager en Jocelyne Haegeman

2014 1U CACIT: PALAMALMENS EDO, Epagneul Breton

 Gene Verdonschot – Breskens 20 september 2014

Peter Eering en Peter Bahlke

2015   1 ZG: PALAMALMENS EDO – Epagneul Breton

Gene Verdonschot – Breskens – 19 september 2015

P.L.M.J. Rooijakkers en W. Klijsen

2016   1e U: ACE CHASSE AU BON VENT, d.s.k.

Eric Mulders – St Annaland – 15 oktober 2016

D. Horman en W. Klijsen

2017:  Niet uitgereikt, geen kwalificaties

winnaar 2013 – Bart van Heynsbergen met Douchi Ruisseau de Bétail

winnaar 2014 en 2015 – Gene Verdonschot met Palamalmens Edo

2016 Eric Mulders met Ace Chasse au bon Vent