BEKERREGLEMENT “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER”

Art. 1. De “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER” is een massief zilveren beker, die ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de “Continentale” in augustus 1956 door mevrouw P. Huizinga Bruins-Woldringh te Usquert aan de vereniging werd geschonken uit de nalatenschap van wijlen de heer D.D. Huizinga Bruins.

Art. 2. De “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER” vormt de inzet voor de jaarlijks door de “Continentale” te organiseren apporteerveldwedstrijd(en).

Art. 3. De “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER” wordt toegekend aan de beste Continentale Staande Hond op de veldwedstrijd(en) als bedoeld in art. 2, mits deze ten minste één maal minimaal de kwalificatie Zeer Goed heeft behaald tijdens deze wedstrijd(en). Wanneer, over meerdere wedstrijden gerekend, combinaties gelijk eindigen, zal de uitslag van de laatst gehouden wedstrijd bepalend zijn voor de eindklassering. De “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER” wordt toegekend aan de combinatie voorjager en hond.

Art. 4. Indien de “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER” door een combinatie, waarvan de voorjager op de morgen waarop de laatste van de in art. 2 bedoelde wedstrijd(en) aanvangt, geen lid is van de “Continentale”, alsook indien de voorjager in het buitenland woonachtig is, wordt de “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER” in bewaring gegeven aan de secretaris van de “Continentale”, tenzij het bestuur anders besluit.

Art. 5. De naam van de winnende hond en van zijn voorjager, alsmede het jaartal, zullen door en op kosten van de “Continentale” worden gegraveerd in de plaat op de sokkel van de “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER”.

Art. 6. De “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER” is een eeuwigdurende wisseltrofee en blijft het permanente eigendom van de “Continentale”. De winnaar ontvangt de “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER” in bruikleen tot de eerstvolgende wedstrijd(en) als bedoeld in art. 2, doch niet langer dan voor de duur van één jaar. De winnaar is verplicht als een “goed huisvader” voor de “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER” zorg te dragen en deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s waartegen gebruikelijk wordt verzekerd.

Art. 7. Indien de “Continentale” in enig jaar geen wedstrijd(en) als bedoeld in art. 2 organiseert of indien er geen winnaar is van de “HUIZINGA BRUINS-WISSELBEKER”, dan zal deze niet worden uitgereikt, maar in dat betreffende jaar worden bewaard door de secretaris van de “Continentale”. De in art. 5 genoemde gravure zal in dat geval bestaan uit het betreffende jaartal gevolgd door de woorden: “NIET UITGEREIKT”.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de vereniging, gehouden te Well op 4 maart 2013.

1988 – 1e U + CACT – BALDER van de MEENTSCHEER – Duitse Staande Draadhaar

Th. Ringenaldus – Lettele – 21 december

P.W.Bahlke, F.D.G.P. baron van Sytzama, J. Prins en P.L.M.J. Rooijakkers.

1989 1e U + CACT – CORA van de CRANEHOEVE – Duitse Staande Langhaar

A. Nijssen – Lettele – 20 december

P.W. Bahlke, M.M. Kettner-Andriessen, P.L.M.J. Rooijakkers en J.W. Schlimmer

1990 niet uitgereikt 1991 3e U + Res.CACT – BALDER van de MEENTSCHEER – Duitse Staande Draadhaar

Th. Ringenaldus – Lettele – 20 december

P.W. Bahlke; M.M. Kettner-Andriessen; M.M. Punt en P.L.M.J. Rooijakkers

1992 niet uitgereikt

1993 niet uitgereikt

1994 niet uitgereikt

1995 niet uitgereikt

1996 -1e ZG – ARRAS van de JACHTFLINTE – Duitse Staande Draadhaar

Th. Ringenaldus – Flevopolder – 18 oktober

P.W. Bahlke, J.M. den Hartog en M.M.Kettner-Andriessen

1997 niet uitgereikt

1998 niet uitgereikt

1999 -1e U + CACIT – FLOOR van de CRANEHOEVE – Duitse Staande Langhaar

M.J.M. Stoopen – Zevenbergen – 30 oktober

M.M.E. Kettner-Andriessen en P.L.M.J. Rooijakkers

2000 – 2de U – FLOOR van de CRANEHOEVE – Duitse Staande Langhaar

M.J.M. Stoopen – Zevenbergen – 28 oktober

E.Ph. Booter en P.L.M.J. Rooijakkers

2001 – niet uitgereikt ivm MKZ.

2002 – 1ste U CACT – TRUUS v/d. KIEVITSBERG – Duitse Staande Langhaar

P.D. Geboers – Ossendrecht – 18 en 19 oktober 2002

Grote Prijs Jan Coldewey

J.W. ten Brinke en W. Jetten

2003 – niet uitgereikt (geen wedstrijd)

2004 – 2de U – LOWLY NABUCCO – Golden Retriever

G.M. Companjen-Juffer – Zevenbergen – 13 november

M.M.E. Kettner-Andriessen en P.L.M.J. Rooijakkers

2005 – 1 G – YAROWL YIGGES YANTA – Flatcoated Retriever

J.W. van Middelaar – Zevenbergen – 05 november –C.B. Woets en P.L.M.J. Rooijakkers

2006 – 1ste U – KELLY – Duitse Staande Draadhaar

D. van ’t Slot – Grote Prijs Jan Coldewey 2006,

16 en 17 oktober

W. van Doorn en C. Woets

2007 – 2de ZG – HARPERRIG ARCHIBALD – Labrador Retriever

G.M. Companjen-Juffer – Zevenbergen – 27 oktober

W. van Doorn en P.L.M.J. Rooijakkers

2008 t.m. 2012  niet uitgereikt (geen wedstrijd)

2013 – 1e ZG – BRENDA V.D.DUYL, D.S.L.teef,

Jef Braspenning  –  Dinteloord 13 september 2013

2014 – 1U CACT – CERBEL AMBASSADOR, Labrador,

Rob Schmidt –  Dinteloord 29 september 2014

P. Rooijakkers, H. Slijkhuis en C.B. Woets

2015 – niet uitgereikt (geen wedstrijd)

2016 – 1U CACT –  CERBEL AMBASSADOR – Labrador Retriever

Rob Schmidt – Dinteloord – 3 oktober 2016

H.J. Heijman, C.B. Woets en H. Slijkhuis

2017: 1U CACT – GARRETHALL QUIFF – Labrador Retriever

Rinus Heijmans – Dinteloord – 5 september 2017

H. Slijkhuis, R. Schmidt en C.B.Woets

De “HUIZINGA BRUINS wisselbeker” werd in 1956 aan de “Continentale” geschonken door mevrouw P. Huizinga Bruins-Woldringh te Usquert, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging, dat gevierd werd met een najaarsveldwedstrijd op 29 en 30 augustus 1956 in de velden onder Wilp en Voorst.

De beker kwam uit de nalatenschap van de oud-voorzitter van de “Continentale”, de heer D.D. Huizinga Bruins, die in 1955 is overleden.

Het is een massief zilveren beker van 254 gram 2e soort zilver, gemaakt in 1935 bij Zilverfabriek Voorschoten.

In het oorspronkelijke bekerreglement stond, dat de “HUIZINGA BRUINS wisselbeker” uitsluitend kon worden gewonnen door een nederlandse amateur-voorjager van een Duitse Staande Langhaar, welke het beste resultaat behaalde tijdens de najaarsveldwedstrijd, mits gekwalificeerd. De heer Huizinga Bruins was de eigenaar van de beroemde D.St. Langhaarkennel met het affix “Zuidpool” (o.a. Madame en Wopke van Zuidpool).

De wisselbeker zou definitief eigendom worden van degene, die hem 3x achtereen of 5x in totaal won.In 1966, 1967 en 1968 gelukte het de heer H. Boeve te Nijverdal met zijn D.St. Langhaar “Wopke van Notterveld” om de genoemde beker 3x achtereen te winnen.

De beker is inmiddels weer ter beschikking gesteld, nu voor de beste hond op de apporteerwedstrijd van de ‘Continentale’.

Winnaar 2013 – Jef Braspenning met Brenda van den Duyl

Winnaar 2014 en 2016 – Rob Schmidt met de Labrador Cerbel Ambassador

Huizinga Bruins wisselbeker,

nu voor de beste Continentaal Staande Hond

Op de algemene ledenvergadering van 28-2-2018 is besloten dat het reglement voor de Huizinga Bruins wisselbeker, de beker voor de apporteerwedstrijd, gewijzigd zal worden.

In artikel 3 van het reglement is bepaald aan welke hond de beker voor een jaar wordt toegekend.

Er stond dat de winnaar van de wedstrijd, met een kwalificatie van minimaal Z.G., de beker mee naar huis mag nemen.

Indien er ook retrievers aan deze wedstrijd deelnemen gaat de beker nu vaak naar de beste retriever.

Er is nu besloten dat de beker gewonnen wordt door de beste continentale staande hond van de wedstrijd.