BEKERREGLEMENT “MAZEL-WISSELBEKER”

Art. 1. De “MAZEL-WISSELBEKER” is een massief zilveren beker die op 19 september 1952 aan de “Continentale” werd geschonken door de secretaresse van de vereniging, mevrouw W.H.F. de Roo te Velp, uit de nalatenschap van Ritmeester A.M.C. Mazel, oud secretaris/penningmeester van de vereniging.

Art. 2. De “MAZEL-WISSELBEKER” vormt de inzet voor de jaarlijks door de “Continentale” te organiseren (internationale) kampioenschaps voorjaarsveldwedstrijd(en).

Art. 3. De “MAZEL-WISSELBEKER” wordt toegekend aan de winnaar van de veldwedstrijd(en) als bedoeld in art. 2, mits deze ten minste één maal minimaal de kwalificatie Zeer Goed heeft behaald tijdens deze wedstrijd(en). Wanneer, over meerdere wedstrijden gerekend, combinaties gelijk eindigen, zal de uitslag van de laatst gehouden wedstrijd bepalend zijn voor de eindklassering. De “MAZEL-WISSELBEKER” wordt toegekend aan de combinatie voorjager en hond.

Art. 4. Indien de “MAZEL-WISSELBEKER ” door een combinatie, waarvan de voorjager op de morgen waarop de laatste van de in art. 2 bedoelde wedstrijd(en) aanvangt, geen lid is van de “Continentale”, alsook indien de voorjager in het buitenland woonachtig is, wordt de “MAZEL-WISSELBEKER” in bewaring gegeven aan de secretaris van de “Continentale”, tenzij het bestuur anders besluit.

Art. 5. De naam van de winnende hond en van zijn voorjager, alsmede het jaartal, zullen door en op kosten van de “Continentale” worden gegraveerd in de plaat op de sokkel van de “MAZEL-WISSELBEKER “.

Art. 6. De “MAZEL-WISSELBEKER” is een eeuwigdurende wisseltrofee en blijft het permanente eigendom van de “Continentale”. De winnaar ontvangt de “MAZEL-WISSELBEKER” in bruikleen tot de eerstvolgende wedstrijd(en) als bedoeld in art. 2, doch niet langer dan voor de duur van één jaar. De winnaar is verplicht als een “goed huisvader” voor de “MAZEL-WISSELBEKER” zorg te dragen en deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s waartegen gebruikelijk wordt verzekerd.

Art. 7. Indien de “Continentale” in enig jaar geen wedstrijd(en) als bedoeld in art. 2 organiseert of indien er geen winnaar is van de “MAZEL-WISSELBEKER”, dan zal deze niet worden uitgereikt, maar in dat betreffende jaar worden bewaard door de secretaris van de “Continentale”. De in art. 5 genoemde gravure zal in dat geval bestaan uit het betreffende jaartal gevolgd door de woorden: “NIET UITGEREIKT”.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van de vereniging, gehouden te Well op 4 maart 2013.

1997 – 1 ste U – Gina van Kruysheim – D.St.Korthaar

G. v.d. Poel – 15 maart – Tungelroy

1998 – 1ste U – Riva van ’t Gilleshof – Epagneul Breton

R. Wijnants – 13 maart – Well

1999 – 1ste ZG – Bowie van ’t Krooieduurup – D.St. draadhaar

M.A.F. Carbijn – 15 maart – Ossendrecht

2000 – 1ste U – Bynndale Blue Dapple – Engelse Setter

K.J.H. van Maris – 18 maart – Ossendrecht

2001 – geen voorjaarswedstrijd i.v.m. dreiging mond en klauwzeer.

2002 – 1ste U – Romy van ’t Terschurendal – D.St.Draadhaar

J.A.E. de Dobbelaere – 8 en 13 maart – Well/Ossendrecht

2003 – 3de ZG/3de U – Rumba van de Kreppelse Heide – D.St.Korthaar

W.J. v.d. Langenberg – 1 en 10 maart – Well/Ossendrecht

2004 – 1ste ZG – Anka van de Kruidenwijk – D.St.Korthaar

G. v.d. Poel – 5 en 15 maart – Well/Ossendrecht

2005 – 1ste U CACIT – Whitefield Yssel – Pointer

M. Saanen/J.A. Nooyen – 14 maart – Ossendrecht

2006 – 1ste U CACIT – De Winde’s Quitte ou Double – Epagneul Breton

J.F.J.T. Rooijakkers – 11 maart – Well

2007 – 1ste U CACIT – Tanne Ruiseau de Bétail – Epagneul Breton

L.A.H. van Heijnsbergen – Ossendrecht/Well

2008 – 1ste Z.G. – Alice – Epagneul Breton

J.F.J.T. Rooijakkers – 15 maart – Well

2009 – 1ste Z.G. – Yipsi van ’t Gillishof – Epagneul Breton

C.L. v.d. Voorn – 28 februari – Well

2010 – 1ste U – Irion van de Kreppelse Heide – D.St.Langhaar

M.A.F. Carbijn – 8 maart – Well

2011 – 1ste U CACIT – Aldi de los Belaranes – Epagneul Breton

J.F.J.T. Rooijakkers – 14 maart – Well

2012 – 1ste U Aldi de los Belaranes – Epagneul Breton

J.F.J.T. Rooijakkers – 12 maart – Bergen-Well

2013 – 1ste ZG Bruno Rosso de l’Ardour – Epagneul Breton

A. Bayens – 4 maart 2013 – Bergen-Well (foto)

2014 – niet uitgereikt (geen kwalificaties)

2015 – 1ste U Nino de Casa Ato – Epagneul Breton –G.J. Scheffer – 2 maart 2015 – Bergen-Well (foto)

2016  niet uitgereikt, geen kwalificaties behaald

2017 niet uitgereikt, geen kwalificaties behaald

2108 – Astor – DSL – Frans Beck – 25 april 2018 – St Annaland (foto)

2013 – Bruno Rosso de l’Ardour

2015 Nino de Casa Ato

2018 – Astor (foto Dick Braam)

De “Mazel-wisselbeker” is een massief zilveren beker die op 19 september 1952 aan de “Continentale” werd geschonken door de toenmalige secretaris-penningmeester van de vereniging, mevrouw

W.H.F. de Roo te Velp, uit de nalatenschap van Ritmeester A.M.C. Mazel, voormalig secretaris-penningmeester van de vereniging.

De ‘Ritmeesters der Huzaren’ Mazel en Wilson waren in de dertiger jaren befaamde voorjagers van Epagneul Bretons op de veldwedstrijden van de ‘Continentale’. Mazel schreef in 1948 een boekje, vertaald uit het Frans, over het africhten van staande jachthonden.